Ukara ing Candekala

by membualsampailemas


 

Dina iku wus arep tumeka ing candekala, langite abang mbranang ana ing kulon, suryane wus meh mingsleb, awane gulung gumulung angiring sang surya lunga. Nalika iku, dak sawang sliramu ana ing netra, dhewe namung loro ana kene, gegandhengan siji klawan siji.

Aku tansah seneng ana ing swasana kang nentremake wiyati, tansah seneng menawa sliramu ana ing sisi, ajaa slirane lunga marang ngendi sing ra tak ngerteni, amarga anggonku wedi angel nggoleki.

Iklan