Dalan

by membualsampailemas


Dhewe mlaku bebarengan, ning gur beda dalan, mengko pethukan nang simpangan..

Ajaa sira dadi aleman, merga mengko nang simpangan ora ana gendhongan..

Beda dalan rung mesti ra tekan padha panggonan, padha dalan rung mesti tekan padha panggonan..

Dalanku iki wus penak lan marai krasan, uga dalanmu sing koknggo mlaku, mula ra sah peksa-peksanan..

Kanggomu dalanmu, kanggoku dalanku, mugiya tansah linuputna ing reridhu..

Iklan