Sak Wengi Iki

by membualsampailemas


Sak wengi iki, namung sliramu kang dak anti-anti.. 

Sak wengi iki, namung wewayangmu kang sliweran ana ing wiyati.. 

Sak wengi iki, aku ketar-ketir nunggoni tekamu kang durung mesti.. 

Tan bisa lunga ngendi-ngendi amarga maras menawa omah kosong lan nalika iku sliramu bali..

Tan bisa nendra amarga wedi lawang ora ana kang bukak nalika sliramu tekan omah ana ing wengi.. 

Kangmas, apaa sliraku namung bisa dedonga supaya bisa pethuk ana ing impi??

Sanikem.