Lg. Pamitan

by membualsampailemas


Bawa: (Asmarandana)

Lilanana mundur pamit

Kawula namung sak derma

Pinesthi dede jodhone

Pancen abot ninggal ndika

Yen ati kadhung tresna

Kariya becik welingku

Yen lejar kirima warta

 

Langgam:

Lilanana pamit mulih, pesthi kula yen dede jodhone

Muga enggal antuk sulih, wong sing bisa ngladeni slirane

Pancen abot jroning ati, ninggal ndika wong sing dak tresnani

Nanging badhe kados pundi, yen kawula sak derma nglampahi

Mung semene atur puji kariya raharja

Sak pungkure aja lali asring kirim warta

Eman-eman mbenjang ndika, yen ta nganti digawe kuciwa

Batin kula boten lila, yen ta nganti mung disia-sia

Alm. Gesang