Sakcuil Layang

by membualsampailemas


Nuju sawijining dina, sliraku bakal nulis ngene ana ing layangku:

“Katresnanku tansah bakal teka, kaya tekane srengenge ing wayah esuk, sanajan ratri tansah nglangut, nanging pasthekna yen isuk bakal teka madhangi lan nyunari atimu.”

Nanging durung ngerti kanggo sapa sing pesthi, apa sliramu apa dudu..

Iklan