Nandang Branta

by membualsampailemas


Iki sawijining tembang ciwek, kanthi irah-irahan Nandang Branta.

Klebune ing campursari, menawa sliramu lagi nandang branta, clep pas tenan yen ngrungokake tembang iki. Nanging, iku kudu diati-ati amarga menawa ra kuat wiyati, bisa ndadi anggonmu nandang branta. Yen wus nandang branta, kadhung lara, arepa sambat sapa cuba? heuheu.. Mula, koknggo tembang iki kanthi wicaksana.

Sumangga:

.

.

Suk kapan bisa kelakon sliramu dadiku sisihanku
Wis suwi nggonku ngenteni ning sliramu sajak ora ngerti
.
Apa sliramu ra krasa atiku lagi nandang branta
Aku nyuwun palilahmu timbangana katresnanku iki
.
Dak rewangi awak kuru saben dina mung nggagas sliramu
Dak suwun rina lan wengi muga-muga ketekan sedyaku
.
Apa pancen kaya ngene rasane wong kang nandang branta
Sedina ora ketemu rumangsaku wes kaya sewindu