Sajroning Nala

by membualsampailemas


Kingkin saya markiyu,
Rinasa saya karasa,
.
Angantya wuwusing dewa,
Awignam hastu wijil ing lathi,
.

Riris karasa sajroning nala,
Karasa lir jaka lola,
Kadya riniris rasane,
Mung sira puspitaningsun,
Sesotya pindha pepadhang,
Jroning kalbu salawasnya,
.

Ri kalanta anglila ingsun..