Punuk Untane Sapa?

by membualsampailemas


Angger sore, Soni karo Parno, petani muda kita, jagongan nang pinggir ril sepur cedhek e stasiun Gombong. Kiye anu bahasane pada ngapake, dadine ya ben penake ditulis nganggo model dialog bae. Anu pas kae nyong ora sengaja liwat terus nguping pembicaraane Soni karo Parno. Ya nyong mung manthuk-manthuk bae. Angger sore tulin wis iyup, tegese wis ora panas lah, sekitar jam lima kurang kae, kan akeh sepur jarak jauh pada liwat. Nah kuwe ya dadi tontonan mbarang.

Kurang luwih kaya kiye lah omong-omongane Soni karo Parno:

Soni    : wingi nyong nembe ngaji, No. Wingi nyong ngaji nang nggone ustadz Sutarjo, lha ustadz kuwe anu lagi pengin ceramah bab wadon.”

Parno    : lha deneng kowe ngrungokna bab wadon? Kowe mbok lanang ujarku, apa sejatine kowe wadon?

Soni    : ya ora lah. Arep totoan apa ngeneh?! Nyong ya lanang asli. Garep tek dhengna apa enggane?

Parno    : Dhinggilmu! Sothir lah! Ngapa sih ndelengi nggonmu, mending ngintipi wong wedon adus nang kali.”

Soni    : mulane..!

Parno    : lha terus apa kuwe intine ngajimu, Son?

Soni    : nah kuwe, kiye kudu dirungokna, No, kowe kudu ngrungokna. Apa maning kowe wis duwe bojo, jilbaban, maning bojomu..Kan iya mbok?

Parno    : ya angger nang umah ora jilbaban lah, sepenuhnya nggo nyong sawangan e.

Soni    : ya genah lah, maksudku angger metu umah mbok krudungan tulin?

Parno    : genah. Lha ngapa anu? Masalah?

Soni    : nah, kudu diwanti-wanti kiye, No, bojo mu kudu diwanti wanti.

Parno    : wanti-wanti priben?

Soni    : soale wingi nyong nembe krungu khadist seka ustadz e, isine kuwe ya tentang para penguhuni neraka.

Parno    : lha priben kuwe munine khadiste? Apal apa ora koe, son?

Soni    : ya apal lah ya. Apal artine lah paling ora. Kiye, kaya kiye munine: bismillahirrohmannirrohim: Rosululloh kandha: ana 2 golongan ahli neraka sing aku durung tau ndeleng. Pertama, golongan sing nggawa cemeti sing kaya buntut sapi, ewadene cemeti kuwe nggo nyabeti wong-wong liya. Sing keloro, golongan wong wadon sing nganggo klambi tapi wuda, sing cenderung ora taat marang GustiAlloh lan ngajarna wong liya nggo niru-niru tindak tanduke dheweke. Sirah-sirahe wong wadon kuwe kaya punuk-punuk unta sing miring. Uga para wong kuwe ora bakal mlebu suwarga lan ora ngambung wangine. Padahal wangi suwarga kuwe bakal kaambung seka jarak perjalanan sing adoh. Kaya kuwe, No kurang luwihe.

Parno    : ooh, kuwe wis terkenal mbok khadist e kan? Nyong be sering krungu. Sing tentang cah wadon angger jilbaban ora ulih dimacem-macem mbok kaya punuk unta. Tegese aja dhuwur-dhuwur sanggule. Kaya kuwe mbok?

Soni    : iya. Mulane bojomu kuwe diwanti-wanti. Aja ngasi kaya kuwe.

Parno    : ya genah. Apa kowe enggane tau weruh bojoku nganggo jilbab werna-werna? Wong dandan bae jarang ko, kejaba angger kondangan. Kondangan bae nganggone jilbab biasa kae angger karo nyong.

Soni    : lha mulane, aja ngasi kaya kuwe maksudku.

Parno    : ya genah lah. Nyong si setuju-setuju bae karo kekarepanmu. Ning miturutku, dudu kuwe intine, son. Dudu punuk untane sing dadi intine, son. Dadi tegese ya dhewek ora bisa menilai wong wadon kuwe mlebu suwarga apa mlebu neraka gumantung seka jilbaban utawa orane, karo gumantung seka jilbaban sing model model karo sing biasa bae. Intine dudu kuwe.

Soni    : lha si priben?

Parno    : kaya kiye son paribasane, angger wong wadon tumindak apik lah karo sepadha manungsa liya, nanging jilbabane anu pancen mandan model-model, malah ngendelong kaya kae. Kuwe apa ujarmu garep mlebu neraka apa ora? Karo sing misale jilbabane biasa bae, tapi gaweyane angger ngomong tukang nylekit, tindak tanduke kurang dijaga?

Soni    : ya mbuh si ya, angger nyong ora bisa ncen e menilai wong kuwe mlebu suwarga apa ora. Lha wong nyong dhewek be mbuh-mbuhan mlebu suwarga. Rumangsane si wis tumindake becik lah ya, ning ya mbuh angger wong liya nampane beda. Nyong karo kowe ora ngerti bakal mlebu suwarga apa ora, No.

Parno    : nnah! Mulane. Khadist kuwe intine, fokuse kuwe, dudu berpesan nganggo jilbab sing tepos kaya kuwe. Islam kuwe agama sing indah, son..Mencintai keindahan, angger garep dihias ya monggo lah selama kuwe ora berlebihan, mbok kaya kuwe? Intine aja berlebihan lah ya angger dandan mbok ya.

Soni    : lha terus?

Parno    : nah, jajal ulangi khadist e mau, son. Sing bagian golongan kedua bae.

Soni    : sit sit, tek eling eling… oh, kiye: golongan wong wadon sing nganggo klambi tapi wuda, sing cenderung ora taat marang GustiAlloh lan ngajarna wong liya nggo niru-niru tindak tanduke dheweke. Sirah-sirahe wong wadon kuwe kaya punuk-punuk unta sing miring.

Parno    : nah kuwe, angger di tarik spesifikasine kiye jan e ana 3 perbuatan. Sing pertama, nganggo klambi tapi wuda. Kuwe maksude kepriben kudu diperjelas. Kudu dimengerteni kepriben. Tur dhewek ora bisa langsung menghakimi wong liya kuwe nganggo klambi tapi wuda. Sudut pandange aja mung awake dhewek.

Soni    : maksudmu priben, no?

Parno    : kaya kiye, son. Wuda kuwe apa sih pengertiane? Wuda kuwe mbok angger ora nganggo apa apa mbok?

Soni    : iya genah kuwe, No.

Parno    : Nah, angger nganggo klambi tapi wuda kuwe pemahamane bakal beda-beda, Son. Iya ora son? Kan kaya kiya lah umpanane, kowe ngerti bikini tulin? Sing tukang dinggo angger mung pantai kae? Kuwe mbok klebu jenise klambi? Klambi kiye sesuatu sing dinggo nang awak nggo nutupi bagian-bagian tertentu.

Soni    : iya, No.

Parno    : nah, angger wong wadon nganggo bikini kiye sejatine dheweke nganggo klambi tulin, nanging angger wong lanang ndeleng ya tasih katon wuda. Nyuwun sewu bae lah kiye, tegese wong lanang bakal kepancing nepsune mbok? Angger normal. Mbuh sing ora normal kepriben.

Soni    : ya bener kuwe.

Parno    : bener wuda mbok?

Soni    : iya wuda lah ya..

Parno    : kuwe miturutmu, son. Siki miturute bule-bule kae, bikini kuwe tetep klambi sing angger dinggo jenenge dudu wuda. Pokoke nganggo klambi apa bae asal tasih ana sing nutupi ya kuwe dudu wuda jenenge. Mung, wong dhewek kie wong ketimuran lah, ora kulina memandang sesuatu kaya kuwe, dadi kuwe tetep wuda nggo dhewek. Pisan maning, kie soal pandangan, persepsi. Iya ora, son?

Soni    : (manthuk-manthuk)

Parno    : nah, siki kasuse beda maning, son. Siki angger upamane wong wadon e nganggo rok dawa, nganggo klambi kemeja lengen dawa, nanging ora jilbaban, disanggul lah umpamane. kuwe katon wuda apa ora?

Soni    : Tergantung, no.

Parno    : tergantung priben?

Soni    : siki tergantung klambine kuwe tipis apa ora. Nyuwun sewu bae lah kan ana tulin wong sing tukang nganggo klambi ning tasih mandan katon jeroane. Senajan klambine longgar, ning tipis. Kaya kuwe, No.

Parno    : o iya, bener kowe. Siki umpamane klambine biasa bae, ora tipis, ora transparan. Kaya angger wong kondangan kae lah. Kaya angger kartinian.

Soni    : ya ora wuda lah ya.

Parno    : nah, kuwe wong wadone mlebu suwarga apa neraka?

Soni    : nyuwun sewu maning ya, no. nyong ra ngerti bab mlebu suwarga apa neraka. Yakin lah.

Parno    : bener kowe. Mlebu suwarga karo neraka kie uduk bab wuda apa ora. Kuwe bab rahmate GustiAlloh. Nah, siki sing keloro, sing cenderung ora taat marang GustiAlloh. Taat kie apa?

Soni    : ya menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Parno    : bener. Lha kuwe ngerti lah. Siki angger ora taat berarti kan kuwalikane. Kowe tau sinau matematika apa ora son?

Soni    : ya gutul SMA tasih tekan lah.

Parno    : nah, kowe tasih kelingan bab logika apa ora?

Soni    : lumayan. Sing jika p maka q kae tulin bangsane?

Parno    : bener. Siki kuwalikane, negasine p dan q kuwe kepriben?

Soni    : negasine p dan q ya berarti tidak p atau tidak q.

Parno    : nah, kuwe. Semana uga taat mau. Taat kie kan menjalankan perintah DAN menjauhi larangan. Kata sambunge DAN. Berarti angger ora taat kuwe pengertiane TIDAK menjalankan perintah ATAU TIDAK menjauhi larangan. Angger salah sijine bae kuwe ora dilaksanakna, kuwe wis ora taat jenenge, umpamane mung menjalankan perintah tapi ora menjauhi larangan. Uga kuwalikane.

Soni    : pancen bener kowe, No. nyong ora salah lah duwe kanca kaya kowe.

Parno    : suwun, son. Nah siki sing terakhir kiye. Kiye sing ora kalah penting karo sing liyane. Sing ketelu mau mbok ngajarna wong liya nggo niru-niru tindak tanduk alane dheweke. Tindak tanduk elek mau sing loro kuwe angger diajarna marang wong liya ya dosa banget lah ya. Angger tindak apik diajarna marang wong liya lha kuwe bisa ulih pahala jariyah, lha angger tindak elek sing diajarna marang wong liya apa kuwe ora dosa, angger ana dosa jariyah ya kena mbok. Ning ya mbuh ana apa ora kuwe dosa jariyah.

Soni    : amit-amit lah ngajarna tindakan sing elek.

Parno    : kuwe ora mung tindakan sing loro pertama kae mau, son. Tapi kabeh.

Soni    : ya bener kowe, No. Angger tindakan elek, apa bae kuwe tindakan eleke, diajarna marang wong liya ya kuwe jenenge menjerumuskan wong liya maring dosa. Paribasane, wong liya dijorogna maring jurang dosa lah. Ora becik blas. Kaya kuwe mbok?

Parno    : (mesem-mesem) kowe be pinter, son. Bener banget. Aja ngasi dhewek nyebarna tindakan elek maring wong liya. Nah kiye, khusus e angger dhewek duwe anak, apa dulur, dhewek kudu dadi conto. Aja ngasi anake dhewek ulih conto sing elek seka wong tuwane. Aja ngasi. Melasna.

Soni    : nyong durung mbojo koh.

Parno    : ya kuwe, ngesuk angger wis mbojo, nduwe anak, aja ngasi kaya kuwe.

Soni    : suwun banget, No, wis ngajarna sing becik becik.

Parno    : timbang ngajarna sing elek. Iya ora, son? Haha.

Soni    : lha kiye berarti punuk untane dudu dadi intine?

Parno    : ya genaeh. Garep punuk unta apa ora ya kuwe karepe wong wadon, ning apik e ya angger garep dimodel aja sing nyleneh-nyleneh lah. Toh punuk unta karo ora punuk unta kuwe tergantung karo persepsine uwong-uwong. Beda-beda mandenge.

Soni    : untane sapa sih jane?